प्याक राजा स्वचालित उपकरण कं, लिमिटेड

ई-मेल: jade@packingconveyor.com  फोन: +86-13927222182

परियोजना भिडियो

सम्पूर्ण लाइन

इच्छुक कटोरा कन्वेयर- नूडल पैकिंग

इच्छुक कन्वेयर- यातायात आलु